Le Cinema

Una dintre Brigitte se întâlneşte cu un cinefil versat, pentru a afla dacă cinemaul american e doar o fabrică de mituri sau artă pură. Răspunsul:

Cinematograful este singurul mediu artistic în S.U.A., o societate anterior incultă. Fabrica de mituri nu este cinema ci literatură americană. America a produs două gemeraţii de delicvenţi juvenili (n.a. trimitere la beatnik). Aura romantică a ratării din literatura lui Hemingway, Fitgerald sau Williams a fost de fapt o scuză pentru trei generaţii de delicvenţi adulţi.”

brigitte et brigitte moullet_39 _________________________
Brigitte et Brigitte
r. Luc Moullet
Franţa, 1966

0 comentarii:

comentează-te!